Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
Sizi Arayalım
ONLINE GÖRÜŞME
Whatsapp

Göğüs Hastalıkları


Akciğer hastalıkları, kalp-damar hastalıklarından sonra insan sağlığını ve hayatını tehdit eden hastalıklar arasında 2. sıradadır. Özellikle ülkemizde yoğun sigara tüketimi devam ettiğinden Akciğer Hastalıklarının Yaşamı tehdit eden ciddi boyutlarda olduğunu üzülerek söylemek zorundayız. Bu yüzden bizlere düşen en önemli görev bu ciddi hastalıkların oluşmasını önlemek, var olan akciğer hastalıklarını ise vakit geçirmeden teşhis ve tedavi etmektir. Bu ciddi hastalıklar arasında; Akciğer Kanseri, Bronşektazi, Büllöz Akciğer, Astım gibi kronik hastalıklar yer almaktadır.

Sigara başta akciğer kanseri olmak üzere vücuttaki birçok kanserin ana sorumlusudur. Öksürük, balgami göğüs ve sırt ağrısı olan hastalarımızın derhal, hiç bir şikayet olmasa dahi 40 yaşın üzerinde, sigara içen hastaların düzenli aralıklarla akciğer filmi çektirmesi (en az yılda 1 kez), akciğer kanserinin ve diğer hastalıkların erken teşhisinde önemli rol oynamaktadır.

Kronik bronşit, amfizem, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve pnömoni, akut bronşit gibi enfeksiyonel akciğer hastalıkları, mesleki akciğer hastalıkları ile, solunum yolları ve akciğer tümörlerinin tanı ve tedavisi; tıp merkezimizde yer alan Göğüs Hastalıkları bölümünde teknolojinin son olanakları kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Akciğer Hastalıklarında Erken Teşhis İçin Kullanılan Yöntemler

 • Hekim muayenesi (Akciğer hastalıkları uzmanı)
 • Düz Akciğer Filmi
 • Balgam Testleri
 • Kan Testleri
 • Solunum Fonksiyon Testleri
 • Alerji Testleri
 • Bilgisayarlı Tomografi
 • Toraks Ultrasonografisi
 • Endoskopik Yöntemler
 • BRONKOSKOPİ (Solunum yollarının incelenmesi)
 • MEDİASTİNOSKOPİ (Lenf bezlerinin incelenmesi)
 • VİDEO YARDIMLI TORAKOSKOPİ (Toraks boşluğunun incelenmesi)

Bilgilendirme amaçlıdır.

Göğüs Hastalıkları Bölümündeki Doktorlarımız

Akciğerler sistemik dolaşımın geçtiği organlar olduğu için, sadece kendi hastalıkları değil diğer organlarla ilgili hastalıklar nedeniyle de yakınmalara neden olurlar.

Bu yakınmaların en önemlileri şunlardır:

 • Nefes darlığı
 • Hırıltılı solunum
 • Horlama
 • Öksürük
 • Balgam
 • Ağızdan öksürükle kan gelmesi
 • Göğüs ve yan ağrısı
 • Sırt ve omuz ağrısı
 • Daha az sıklıkla karşımıza çıkan yakınmalar ise şunlardır:
 • Kilo kaybı
 • Halsizlik
 • İştahsızlık
 • Gece terlemesi
 • Ateş

Göğüs hastalıkları polikliniğinde ayaktan ve gerektiğinde yatarak takip ve tedavi edilen en sık görülen hastalıklar:

 • Astım ve Allerji
 • KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ve Amfizem
 • Uyku Apnesi (uykuda nefesin durması) ve Horlama
 • Akciğer Kanseri
 • Akciğerin İyi Huylu Tümörleri
 • Akciğer Kisthidatiği
 • Akciğer Zarı Kanseri ve diğer Hastalıkları
 • Akut ve Kronik Bronşit, Bronşektazi
 • Zatürre ve Akciğerin İltihabi Hastalıkları
 • Mesleki (İnterstisyel) Akciğer Hastalıkları
 • Akciğerlere Pıhtı Atması (Pulmoner Emboli)
 • Diafragma (akciğer ve batın arasındaki kas) Hastalıkları

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ (SFT) ve REVERZİBİLİTE TAYİNİ 

Akciğer hastalıklarının teşhis, tedavi ve takibinde solunum laboratuarı bünyesinde solunum fonksiyon testleri ve reverzibilite tayini (spirometrik tetkikler) yapılmaktadır. Özellikle astım- KOAH ayrımında ve tanı ve tedavisinde, mesleki hastalıkların tanı ve takibinde, gerektiğinde operasyonlar öncesinde SFT yapılmaktadır. Sigara içen ve/veya bırakmak isteyen hastalara en az yıllık periyotlarla SFT yapılması önerilir.

Allerji Cilt Testleri (ACT) 

Solunum laboratuarında astım ve alerjik hastalıkların tanısında önemli yeri olan Alerji Cilt Testleri (Prick Test) yapılmaktadır. ACT kol cildine alerjen ekstrelerinin damlatılarak, lanset veya ince çubuklarla dokunulmasıyla yapılan bir testtir. Çocuklarda 2 yaşından sonra yapılması önerilir ve çocukların tolere edebildiği bir tanı aracıdır. Alerjik nezle, farenjit ve ciltte egzama gibi pek çok alerjik hastalığa astım eşlik edebilir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda astımlı çocukların yarısına yakınında gıda alerjisi saptandığı bildirilmektedir. Alerji Cilt Testi ile gerektiğinde elliye yakın gıda ve solunum alerjenleri uygulanmaktadır. Bu testler sayesinde öncelikle hastalıklardan korunmak mümkün olmaktadır. Gerekli olgularda aşılama (immünoterapi) planlanmaktadır.

Bronkoskopi 

Özellikle akciğer kanserinin erken teşhisi ve evreleşmesinde önemli yeri vardır. BRONKOSKOPİ (Fleksibl Fiberoptik Bronkoskopi-FOB-) işlemi göğüs hastalıkları uzmanınca endoskopi ünitesinde uygulanmaktadır. Bronkoskopi nefes borusu ve bronş ağacının (hava yolları) endoskopik yöntemle incelenmesidir. Fujinon marka bronkoskop ile video eşliğinde uyguladığımız bronkoskopi işlemi, tıbbın son yıllardaki en önemli keşiflerinden biridir. Anestezi gerektirmeyen bir girişim olup yüzeysel uyuşturmayla, gerek duyulduğunda ise uyutularak yapılır.

 • Akciğer kanseri ve iyi huylu tümörleri
 • On günü geçen kronik öksürük
 • Ağızdan kan tükürülmesi
 • Özellikle 30 yaş üstü sigara içen bireylerde, zatürre gibi akciğerin iltihabi hastalıkları sonrası
 • Mesleki ve akciğerin dokusunu tutan (interstisyel) hastalıklar
 • Balgamla teşhis konulabilecek bazı hastalıklarda hasta balgam çıkaramadığı durumlar
 • Nedeni bilinmeyen nadir görülen akciğer hastalıkları
 • TORASENTEZ (PLEVRA PONKSİYONU)
 • Sigara içilmemeli ve sigara içilen ortamda uzun süre kalınmamalıdır.
 • Uyuşturucu madde kullanılmamalı,
 • Çevre kirliliği ile mücadele edilmeli
 • Çocukluk çağından itibaren sinüzit, bademcik iltihabı ve diğer üst solunum yolları enfeksiyonları ile mücadele edilmeli ve hastalıkların akciğere inmesi engellenmeli,
 • Çocukluk çağı aşıları muntazam yaptırılmalı,
 • Alerjik yapıdaki çocukların tedavisine erken başlanmalı,
 • Öksürük, ateş, balgam gibi akciğer hastalıklarının önemli belirtilerinde mutlaka uzmana başvurulmalıdır.

Göğüs Hastalıkları İle İlgili Yazılar