Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
Sizi Arayalım
ONLINE GÖRÜŞME
Whatsapp

Radyoloji


Radyoloji Ünitesi Hakkında

X ışınlarının ve diğer görüntüleme yöntemlerinin hastalıkların teşhisinde kullanılmasına radyoloji adı verilir. Radyoloji, tanı koymada sıklıkla tercih edilen yardımcı bir araç olmasının yanısıra “noninvaziv” yani kan olmadan, hastanın vücut bütünlüğüne yönelik herhangi bir müdahale gerçekleşmeden yapılan işlemleri barındırır. Bu nedenle radyoloji nedir sorusunun yanıtını olarak yalnızca belirli cihazlar kullanılarak vücut yapısının görüntülenmesi şeklinde bir tanımlama da yapılabilmektedir.

Tedavi ve tanı planlamasında tercih edilen başlıca yöntemler; manyetik rezonans görüntüleme (MR), ultrason, bilgisayarlı tomografi, tomosentez mamografi, dijital röntgen, panoramik röntgen, kemik dansitometre şeklinde sıralanabilir. Radyoloji yöntemlerinin kullanılmasının temel amacı hasta için doğru tanının konulabilmesine yardımcı olacak sonuçlara ulaşmaktır. Elde edilen bu sonuçlar radyoloji uzmanları tarafından incelenmektedir.
 


Bilgilendirme amaçlıdır.

Radyoloji Bölümündeki Doktorlarımız

Ultrason için radyoloji alanında kullanılan yöntemler arasında ses dalgaları yer almaktadır. Karın içi organlar, jinekolojik tetkikler, üriner sistem faaliyetleri gibi bir çok alanda yapılan bu incelemenin hasta sağlığı açısından herhangi bir zarar barındırmamaktadır. Anne karnındaki bebeğin kan akışının yine benzer ses dalgaları aracılığıyla görüntülendiği renkli doppler ultrason teknolojisi de radyoloji yöntemleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle radyoloji nedir sorusunun yanıtı olarak ses dalgalarının öneminin de altını çizmek gereklidir.

​Röntgen, vücut yapılarının (kemikler, akciğer, sindirim sistemi, üriner sistem, göğüs) düşük dozlu X ışınları aracılığıyla incelenmesi işlemidir. Genellikle kemik görüntüleme amaçlı tercih edilmektedir. Çekim sırasında hasta düşük dozda radyasyon almaktadır. Vücudun hangi bölgesine röntgen çekimi yapılacağına göre çekim teknikleri farklılık gösterebilmektedir. Çekim gücünün yüksek olması sebebiyle işlem sırasında hastada bulunan metalik eşyaların çıkarılması istenir.

Panoramik röntgen, ağız ve diş hastalıkları alanında tercih edilen ağız içinin bütünüyle görüntülendiği bir radyoloji yöntemidir. Tedavi planlamasının mümkün hale getirilmesi öncesinde pek çok doktor tarafından sıklıkla ihtiyaç duyulan bir görüntüleme çeşididir. Merkezimizde 3 boyutlu panoramik röntgen ve tomografi çekimini mümkün hale getiren X-Mind Trium cihazı kullanılmaktadır.  

MR veya diğer bir adıyla manyetik rezonans görüntüleme, radyo dalgaları aracılığıyla güçlü bir manyetik alan içerisinde anatomik yapıların incelenmesi, hastalık riski taşıyan yapıların ayırt edilmesi, sağlıklı dokuların tespiti amacıyla kullanılan radyolojik bir yöntemdir. Başta nöroloji olmak üzere, ortopedi, fizik tedavi, kalp hastalıkları ve kadın hastalıkları gibi alanlarda tercih edilmektedir. MR görüntüleme teknolojisi radyoloji nedir sorusu kapsamında incelenen yöntemler içerisinde etkili veriler elde edilmesi bakımından büyük bir öneme sahiptir. Merkezimizde Magnetom Avanto cihazı ile MR çekimleri yapılmaktadır.

Bilgisayarlı tomografi işlemi X ışınlarıyla vücudun belirli bölgelerinin kesitler halinde görüntülenmesidir. Röntgenden çok daha kapsamlı sonuçlar elde edilmesine imkan tanıyan BT görüntüleme kemiklerin ve yumuşak dokunun yerleşimi ve şekli  hakkında önemli sonuçlar sunmaktadır. Onkolojide kanser yayılımının incelenmesi kapsamında tedavi planlanmasına yardımcı olan bilgisayarlı tomografi işlemi nörolojik hastalıkların ve kalp hastalıklarının teşhisinde önemli bir yere sahiptir.

Tomosentez mamografi X ışınları aracılığıyla memenin 3 boyutlu olarak incelenmesi olarak bilinen, günümüzde her 8 kadından 2’sinde görülen meme kanserinin erken süreçte tespiti için son yıllarda sıklıkla tercih edilen bir radyoloji yöntemidir. Bilinen mamografi incelemelerine oranla hastaların geri çağrılma oranının az olması, net görüntüleme teknolojisi, meme üzerine daha az baskı uygulanması bakımından avantajlara sahiptir. Merkezimizde meme MR çekiminden elde edilen sonuçların yeterli bulunmadığı durumlarda CESM (Kontrastlı Spektral Mamografi) incelemesi de yapılabilmektedir. Damar yolunun açılarak iyotlu bir maddenin enjekte edilmesi ile yapılan bu inceleme lezyonların yerinin net bir biçimde saptanmasını sağlamakta, tanı sürecini kolaylaştırmaktadır.

Kemik dansitometrisi veya bilinen adıyla kemik yoğunluğu ölçümü kemiklerin kırılganlık oranının incelenmesi amacıyla yapılan radyoloji yöntemidir. Özellikle ileri yaşlarda meydana gelen kemik erimesi (osteoporoz)  hastalığının erken süreçte tespiti için büyük bir önem taşımaktadır.

Radyoloji işlemlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


Radyoloji İle İlgili Yazılar